Med eller utan renovering?

Komplettering

När en ny text skall graveras in i stenen gör man en textkomplettering med det nya namnet.

I samband med detta kan man välja att renovera befintlig text för att få en nykänsla över stenen.

I våra textkompletteringar ingår alltid grundlig tvätt av stenen och vi blästrar av blästrade ytor. Frakt och montering ingår alltid i våra priser.