Komplettering

fr. 6900.-
Gravering av ett nytt namn och datum i samma stil som befintlig text.
Kontroll av stenens montering
Hemtagning till fabriken
Grundlig tvätt
Blästrade ytor renblästras
Återmontering på gravplatsen
 
 

Komplettering &
renovering

fr. 7900.-
Gravering av ett nytt namn och datum i samma stil som befintlig text.
Renovering av ett befintligt namn och datum
Renovering av en dekor
Kontroll av stenens montering
Hemtagning till fabriken
Grundlig tvätt
Blästrade ytor renblästras
Återmontering på gravplatsen

Komplettering,
renovering &
ommontering

fr. 11400.-
Gravering av ett nytt namn och datum i samma stil som befintlig text.
Renovering av ett befintligt namn och datum
Renovering av en dekor
Ommontering enligt CGK:s riktlinjer vid återmontering
Hemtagning till fabriken
Grundlig tvätt
Blästrade ytor renblästras